De 5 'gouden regels' voor Commentaar bij uw film
 
  • Het commentaar bij uw film moet u zelf schrijven. Het inspreken kunt u beter aan anderen over laten.
  • Commentaar moet de beelden ondersteunen. Bij sommige films is het net andersom.
  • Commentaar schrijven bij een film is moeilijk. Sommige filmers denken van niet.
  • Gebruik in uw commentaar steeds dezelfde uitdrukkingen. Dat lijkt op een eigen stijl.
  • Gebruik gerust zo veel mogelijk getallen, onuitsprekelijke namen en onbekende woorden in uw commentaar. De kijker luistert er toch niet naar.