Beste filmvrienden,
Alle CvB-aangesloten clubs kregen vandaag de Sinterklaasmailing (zie onderaan
dit bericht) van Karel Geukens, directeur van het CvB.
Zoals u daarin kan lezen moeten de Sabamformulieren van de films (met
commerciële muziek) die in 2010 in wedstrijd komen, opgestuurd worden voor 31
december 2009.
Mogen wij vragen aan de clubsecretariaten zelf in te staan voor de tijdige
verzending van de Sabamformulieren naar het CvB?
Voor de Wevac-wedstrijd 2010 vragen wij een kopie toe te voegen van het
Sabamformulier bij het WEVAC-inschrijvingsformulier van de films.
Met oprechte dank voor uw medewerking
het WEVAC bestuur
Sinterklaasmailing aan de CvB-clubs
1. Eindelijk duidelijkheid in de SABAM-problematiek!
Donderdag 3 december 2009 kregen we een ontwerptekst voor een nieuwe overeenkomst met
Sabam in onze mailbox.
Van zodra dit contract (de tekst moet zeker nog “getoiletteerd” worden) ondertekend is door
Sabam en door het CvB, zullen we het document integraal op onze website plaatsen waar
iedere belangstellende het kan downloaden.
Dit nieuwe contract wordt voorgesteld aan alle verenigingen die een dergelijke
overeenkomst met Sabam willen aangaan. Iedereen is dus gelijk voor de Sabam-wet!
We zetten de voornaamste punten even op een rij (in gewone mensentaal!):
- Films of AV-producties waarvoor in het verleden een geldige cue-sheet werd ingediend
(via CvB), mogen zonder beperking in de tijd verder worden gebruikt ... maar wel enkel
binnen het kader van het oude contract!
Concreet wil dit zeggen dat deze producties in de toekomst zonder problemen mogen
deelnemen aan wedstrijden of projecties in de clubs, in de provinciale en in de CvBmanifestaties,
in nationale of internationale wedstrijden/festivals die uitsluitend zijn
voorbehouden voor amateurs.
Oef ... een zucht van opluchting bij al onze cineasten en AV-werkers !!!
- Cue-sheets waarop nog commerciële muziek is vermeld kunnen tot uiterlijk 31 december
2009 worden ingediend bij het CvB, op basis van het oude contract.
Vanaf 1 januari 2010 kunnen enkel nog cue-sheets waarop library music is vermeld,
worden ingediend.
Dit is zeker belangrijk voor de cineasten die op dit moment hun film(s) afwerken of juist
hebben afgewerkt voor de komende wedstrijden.
Zij hebben in de praktijk twee mogelijkheden: ofwel gebruiken zij nog commerciële
muziek en zorgen dat hun cue-sheets nog voor het einde van dit jaar bij het CvB zijn, ofwel
gaan zij hun films (her)sonoriseren met library music. In het tweede geval kunnen zij wel
gebruik maken van de uitgebreidere mogelijkheden vervat in het nieuwe contract.
- Het tarief voor de synchronisatierechten (= auteurs- en producentenrechten) van library
music werd nu officieel vastgelegd op € 35 (+ 6% BTW) per effectieve gebruiker van
muziek en dat op jaarbasis. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index van de
consumptieprijzen.
M.a.w., voor iedere cineast of AV-werker, aangesloten bij het CvB, die in de loop van een
jaar één of meerdere producties heeft gesonoriseerd met library music, zal het CvB de
vermelde rechten betalen aan Sabam.
- Voor 1 februari van elk jaar moet het CvB aan Sabam bezorgen:
° een lijst van de leden die muziek hebben gebruikt in het afgelopen jaar
° een lijst van de leden die GEEN muziek hebben gebruikt (???)
° de cue-sheets met alle gebruikte muziek
Wat het laatste betreft is het dus zeer belangrijk dat iedere “gebruiker” een correct
ingevulde en ondertekende cue-sheet aan het CvB bezorgt.
Let op: vanaf 1 januari 2010 kan enkel nog library music op de cue-sheet worden vermeld.
Dit document kan u downloaden op www.beeldexpressie.be (DIENSTEN).
- Wat MAG volgens het nieuwe contract:
a) Een film of AV-productie mag maximaal 60 minuten duren.
b) Films en AV-producties mogen vertoond worden op manifestaties georganiseerd door de
CvB-clubs, door de provinciale CvB-organisaties en door het CvB zelf, op voorwaarde
dat dit alles zonder winstoogmerk gebeurt.
c) Films en AV-producties mogen vertoond worden op manifestaties en festivals,
georganiseerd door derden maar wel zonder winstoogmerk en uitsluitend
voorbehouden voor amateurproducties.
d) Films en AV-producties mogen op een website worden geplaatst (door het CvB, door
een provinciale CvB-organisatie, door een CvB-club en door de auteur van de film of
AV-productie) ... maar – en daar valt een lijk uit de kast – daarvoor moeten wel de
uitvoeringsrechten” worden betaald: € 100 euro per jaar voor 15 minuten film/AV
of € 400 voor 60 minuten film/AV en € 100 per bijkomend uur.
Let wel: enkel voor streaming (bekijken op het computerscherm) via één website-adres
(URL), voor download zijn er nog andere en veel duurdere tarieven !!!!)
- Wat MAG NIET volgens het nieuwe contract:
a) Elke commerciële exploitatie
b) Uitzendingen op televisie
c) Verspreiding via internetsites van derden, tegen betaling of met mogelijkheid tot
downloaden
d) Verkoop of verhuur van dvd’s of andere audiovisuele dragers
e) Realisatie van reclamespots
2. Hoe geraak je nu praktisch aan die Library Music ???
Zoals meegedeeld in de vorige mailing (eindejaarszending) is het CvB in zee gegaan met een
belangrijke verdeler van library music in ons land, met name Music & Images (Brussel).
Deze firma werd bereid gevonden om hun muziek GRATIS beschikbaar te stellen voor CvBclubs
en CvB-leden. Dat gebeurt op twee manieren:
a) U koopt een harddisk van 1 Tb met daarop ruim 900 Gb muziek (in WAV-files en MP3)
voor de ronde som van € 180. Het pakket wordt met taxipost op het opgegeven leveringsadres
aangeboden tegen betaling van de verzendingskosten (+/- € 5).
Al wat u moet doen is de bijgaande bestelbon (ook te downloaden op onze website)
nauwkeurig invullen, ondertekenen en per post, fax of mail bezorgen aan:
MUSIC & IMAGES
Rogierlaan 297
1030 Brussel
Fax: 02/416 66 54
Mail: annemie@musicandimages.be
b) U kan deze muziek ook downloaden van enkele gespecialiseerde websites waarvoor Music
& Images bereid is om een speciale “log in” te bezorgen, zij het één per club.
Een verantwoordelijke van de club kan die “log in” aanvragen op het hoger vermelde
mailadres, met vermelding van de naam van de club, CvB-clubnummer, adres en
telefoonnummer van de aanvrager.
3. Adobe software voor CLUBS
Deze aankondiging werd uitvoerig beschreven in de eindejaarszending.
En hoewel er uitdrukkelijk in die nota staat dat het aanbod ENKEL VOOR CLUBS is bedoeld
en dat er op dit moment nog gewerkt wordt aan een oplossing voor de CvB-leden, toch zijn er
al verschillende mails en telefoontjes binnengelopen zowel bij Sumika als bij ons met de vraag
van leden die ook een dergelijke licentie willen aankopen voor privé gebruik.
Voor de leden zoeken we nog naar een andere oplossing. Het is de bedoeling dat de CvBlidkaart
door Adobe USA erkend wordt als een "studentenkaart", zodat onze leden die
software kunnen aankopen in de zogenaamde "student box", voor een bedrag dat weliswaar
iets hoger is dan het aanbod voor de clubs, maar nog steeds heel ver onder de normale
marktprijs.
Het enige probleem is nu dat onze organisatie niet valt onder het departement onderwijs maar
wel onder cultuur. En dat is blijkbaar voor de mensen van Adobe in Californië niet echt
duidelijk.
De mensen van Adobe Belgium maken zich evenwel sterk dat zij die zaak in orde zullen
krijgen, zij het ten vroegste in het voorjaar 2010.
Er wordt dus wel degelijk aan gewerkt; de mensen van Adobe hier in Brussel heb ik al enkele
keren mogen ontvangen. Zij zien uiteraard het commercieel potentieel van onze 5000
leden!!!!!
Hopelijk kunnen wij over enkele maanden goed nieuws melden voor alle CvB-leden die
interesse hebben voor Adobe software.
Karel Geukens,
Directeur CvB
http://www.wevac.be/